OBUSTAVLJANJE TAKMIČENJA LM ZDK

U skladu sa odlukom Ministarstva za obrazovanje,nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko – dobojskog kantona o obaveznom obustavljanju nastavnog procesa , u osnovnim, srednjim školama i fakultetima, radi preventivnog djelovanja u suzbijanju i širenju Corona virusa;

Na osnovu toga obavještavamo vas da se Liga mladih KS ZDK 2019/20 prekida do daljnjeg.

Početak primjene obustavljanja takmičenja, SA DANAŠNJIM DANOM, 12.03.2020 GODINE.

O terminu nastavka takmičenja klubovi će biti obaviješteni naknadno.

KS ZDK